Dave Bruring

Sinds 1999 werk ik als Psychosociaal Coach  en heb ik kennis en ervaring opgedaan met verschillende ziektebeelden en doelgroepen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen, depressie, niet-aangeboren hersenletsel. Deze laatste doelgroep heeft mij geïnspireerd  mij te specialiseren in transitieprocessen. Het leven van deze doelgroep werd door ziekte of door een ongeval compleet op z’n kop gezet op verschillende domeinen: gezondheid, werk en relaties. Er was letterlijk en figuurlijk een breuklijn in hun leven gekomen, er was een leven voor en een leven na het letsel. Het proces van het leren omgaan met deze verandering werd door mij begeleid in groep sessies en individuele gesprekken. Bovendien heb ik een deeltijdbehandeling opgezet voor deze doelgroep in een psycho-medische praktijk.

Ik ga uit van de (positieve) kracht en weerbaarheid van de mens. Door deze instelling ben ik ervan overtuigd dat men zich aan elke veranderde situatie kan aanpassen en daardoor ook nieuwe mogelijkheden gaat zien.

In mijn werkwijze staat de client centraal. Geen vastomlijnde begeleiding, maar begeleiding op maat. Wie heb ik voor mij en wat heeft hij of zij nodig in de begeleiding. Zo kan ik onder anderen elementen uit de cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse en het Integratief Rouwmodel inzetten in de begeleiding.

Naast de opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening aan de Ichthus Hogeschool, heb ik de focusopleiding Klinische Psychologie aan de Open Universiteit afgerond en specialiseer ik me tot Master Levenslooppsycholoog. Als verdere specialisatie ben ik afgestudeerd voor de post-HBO opleiding Rouw en Verlies aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen en de post-HBO specialisatie opleiding GGZ-Agoog aan de Hanze Hogeschool Groningen.  Daarnaast heb verschillende bij- en nascholingstrajecten succesvol afgerond, waaronder Psychology At Work aan de University of Western Australia, Agressieregulatie en Agressiehantering aan Ditog, Hersteltraining volgens Illness and Recovery Management aan Parnassia Academie en Professioneel Omgaan met cliënten met hersenletsel aan het Nederlands Centrum Hersenletsel.

specialist