Rouw en Verlies is onlosmakelijk verbonden met transitieprocessen.

Rouw ontstaat als reactie op het verlies van een situatie of iemand die een grote betekenis had in het leven van de nabestaande. We kunnen hierbij niet alleen denken aan concrete verliessituaties door sterven en dood, maar ook aan verlies van gezondheid, van werk, van een levensperspectief of verlies aan zingeving.

In veel gevallen dwingen ingrijpende gebeurtenissen tot heroriëntering op het leven. Rouwenden dienen hun leven opnieuw richting te geven. Het is een proces van aanpassen aan de nieuwe levenssituatie, waarbij de betekenis van het verlies niet uit het leven verdwijnt, maar in het leven geïntegreerd wordt zodat de rouwende zich kan verzoenen met hetgeen hem overkomen is en het verlies geen onoverkomelijke hindernis meer hoeft te zijn om verder te leven.

Verlies gaat niet altijd over een overlijden. Ook een chronische ziekte, verlies van werk of een scheiding hebben dezelfde fases van een verlies- en rouwproces. Medulla geeft begeleiding in dit unieke individuele proces van rouwverwerking door middel van gesprekken gebaseerd op het Integratief Rouwmodel. Het integratief rouwmodel gaat ervan uit dat rouwen een uniek en persoonlijk proces is en geen statisch proces van het doorleven van de rouwfasen is.

Verlies van werk

Je baan verliezen kan vaak een schokkende gebeurtenis zijn. Werken is voor veel mensen meer dan alleen geld verdienen. Werk heeft ook een psychologische betekenis: het is een bron van zelfwaardering. Het kan ook een belangrijk element van je identiteit zijn. Het verlies van werk gaat vaak gepaard met verlies op andere terreinen zoals de financiële veiligheid, je persoonlijke identiteit, je plaats op de sociale ladder, je vriendenkring in de werksituatie.

Verlies van gezondheid

Een chronische ziekte van jou of je partner verandert je leven definitief. Na genezing van een ziekte kun je ook moeite hebben de draad van het leven weer op te pakken.

Mantelzorg beïnvloedt je leven. Mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat je een emotionele band met een dierbare hebt. Ook in de mantelzorg kan een gevoel van verlies en rouw voorkomen.

In de gesprekken gaan we in op de effecten van de ziekte in het dagelijks leven. Daarnaast bespreken we hoe je naast de zorg voor de ander ook goed voor jezelf kan zorgen

Verlies van relatie

Einde van een relatie of echtscheiding zet je leven totaal op z’n kop. Naast het verdriet om het beëindigen van een relatie zijn er soms ook kinderen die verdriet hebben om de scheiding en moeten praktische zaken als de verkoop van een huis of de alimentatie worden geregeld.

Naast deze praktische zaken loopt het emotionele proces parallel. Het is van belang hier zeker aandacht aan te besteden. Wat voor betekenis had de relatie voor je? Wat heb je nodig om je leven (weer) op orde te krijgen? Wie ben je?

Deze onderwerpen komen in individuele gesprekken aan de orde, zodat je weer nieuw perspectief en richting kan krijgen.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Neem contact op als je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.