Meteen naar de inhoud

Info

Medulla Coaching & Begeleiding werkt volgens de internationale ethische code (EMCC) en hanteert het NOBCO klachtenreglement. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de website van NOBCO.

De algemene voorwaarden van Medulla Coaching & Begeleiding vindt u hier.

Afspraak verplaatsen of annuleren

Afspraken kun je tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verplaatsen. Dit kan bij voorkeur per e-mail.  Doe je dit niet, dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Facturatie / betaling

Betaling van de sessie kan contant of achteraf via facturatie. De betalingstermijn is gesteld op 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

Vertrouwelijkheid

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming geen informatie deel met derden. Eventuele informatiedeling met derden vindt alleen plaats na jouw schriftelijke toestemming.

Klachtenprocedure

Medulla Praktijk voor Psychosociale Therapie & Coaching is aangesloten bij het NVPA. De klachtenprocedure is als volgt geregeld:

  • Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
    De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het nvpa-klachtenformulier-v51-januari-2023 invullen (Klik op de link). Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
  • Nadat u het ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, Losplaats 14B, 5404 NJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
  • De mogelijkheid voor cliënten om een klachtenfunctionaris in te kunnen zetten is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. In deze folder wordt de werkwijze van SCAG verder uitgelegd.
× Kan ik u helpen?